sport news ዜናታት ስፖርት ዓርቢ 2 April 2021

1 Просмотры
Издатель
fnan app infotech

ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ቻነልና ኣብ ትምህርቲ ሓዘል መደባት ዘተኮረ ኮይኑ መዓልታዊ ብዝቀርብ መደባት ስፖርት ውን ዝማሞቀዩ።ዝኾነ ሰበ ኣብመደባትና ከቅርቦ ዝኽእል መደባት ኣለኒ ዝብል እንተሎ ማዕጾና ርሑውዩ።
ኢመይልና fnangebretinsae@gmail.com
ንእትህቡና ሃናጺ ርኢጥዕጥእጥ እቐዲምና ነመስግን

ናይ ፌስቡክ ኣድራሻና
https://www.facebook.com/finan.gebretinsae

ናይ ዩቲዩብ ኣድራሻና
https://www.youtube.com/watch?v=0yx-tFoXilk&t=627s
Категория
Спортивные новости
Комментариев нет.